Rakennuslupaa hakemaan

On mennyt aika monta kuukautta tässä suunnitelmien viilaamisessa. Samoin on pikkuhiljaa selvinnyt, mitä lomakkeita oikeasti täytetään ja mitkä ovat ohjeissa muuten vaan. Suunnittelijalle tarvittiin lähtötiedoiksi

 • Rakennuslupakartta-aineisto (käsittää mm. asemakaavakartan määräyksineen ja kiinteistörekisteriotteen)
 • Vesijohdon ja viemärin liitoskohtalausunto
 • Katukorkeusilmoitus
 • Mahdolliset maanalaiset johdot

Lisäksi rakennuslupaa varten tarvitaan

 • suunnittelijoiden ilmoitus ja suostumus tehtävään (liitteineen, mikäli ei ole aiemmin toiminut kunnassa ko. tehtävässä)
 • rakennuspaikan korkeudet (pintavaaitus, katukorkeusilmoitus)
 • rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet (pohjatutkimus, perustustapalausunto, pohjaveden korkeusasema)
 • rakennuspaikan terveellisyys (esim. selvitys mahdollisesta pilaantuneesta maaperästä ja sen puhdistuksesta)
 • tonttialueen kuivatus sekä luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen
 • talousvesien käsittely (vesi- ja viemäriliittymät, liitoskohtalausunto / kiinteistökohtainen jätevesien käsittely verkostojen ulkopuolella)
 • Ympäristöselvitys eli rakennuspaikan lähtötilanne sekä tontin ympäristön rakennuskanta (valokuvia)
 • Naapurien kuulemiset (suostumukset, mikäli niitä tarvitaan)
 • Maalämpökaivon sijainti ja etäisyydet

Viimeiset säädöt paperien ja suunnitelmien kanssa veivät yllättävästi aikaa. Lopulta kaikki tarvittava oli kasassa niin, että tänään laitettiin lupahakemus vetämään. Tosin tilanne taitaa olla se, että lupakäsittelijä on seuraavat viisi viikkoa lomalla – asia tuskin etenee mihinkään sinä aikana.

Mainokset